ગોહિલવંશના રાજવી પરિવારની કુળદેવી મા ખોડિયારના આ મંદિરે, દેશમાંથી નહીં વિદેશથી પણ આવે છે ભક્તો

Read More

શ્રી આગમાતાજી,ભરકાવાડા વાત છે આશરે ૨૦૦ વરસ પહેલા ની બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામ તાલુકાના ભરકાવાડા ગામ ની કે જેમ, દરેક ગામ માં ગામ તોરણ(જાંપા તોરણ) હોય

Read More