રાજકોટના સૌથી પ્રભાવશાળી રોયલ રાજપૂતાના પરિવારોમાંથી ગણાતા રાજદીપસિંહ રિબડા યુવકોમાં જાણીતા વ્યક્તિત્વ છે અને તેના વિશાળ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા ગુજરાતના દસ કરોડથી વધુ લોકોને પ્રભાવિત કરે છે.

Read More